302: Tillbakablick (150/365)

Den tyska historien var oroligt spännande och är ju inte bara första och andra världskriget som jag har fokuserat på, dock är ju andra världskrigets utrotning något som vi aldrig får glömma och därför bör vi ta oss en tillbakablick då och då….

( Berlin )

Publicerad i maj.