Eget tema 17: Gränd (187/365)

Nu lämnar vi Sardinien men man vet aldrig om det kommer mera senare…:)

Jag tar en veckas paus igen och bara koncentrerar mig på mig och på vila! 🙂

(Sardinien)

Annonser

132: Hinder (186/365)

Runt gamla delen av Alghero finns det en mur mot vattnet,

det var ett hinder för personer som inte Sarderna ville ha dit…

och kanske även ett hinder för att vattnet ska ta husen….

(Sardinien)